Usługi medyczne / Zabiegi / Opisy procedur zabiegowych wykonywanych w gabinecie

OPISY PROCEDUR ZABIEGOWYCH WYKONYWANYCH W GABINECIE

 • EVLT - laserowe leczenie żylaków kończyn
 • Skleroterapia / skleroterapia piankowa
 • Flebogrif - mechano-chemiczna ablacja żył

EVLT - Laserowe leczenie żylaków kończyn

(Wewnątrzżylne zamknięcie żyły laserem)

EVLT
Opis choroby będącej powodem zgłoszenia się pacjenta

Stwierdzono u Pana/Pani żylaki kończyn dolnych oraz niewydolność zastawek w głównej żyle powierzchownej kończyny dolnej - żyle odpiszczelowej. Żylakami nazywamy trwałe, ograniczone rozszerzenia żył powierzchownych, które przyjmują postać widocznych pod skórą balonowatych uwypukleń. Żylaki kończyn dolnych należą do najbardziej rozpowszechnionych chorób wśród dorosłych.

Ocenia się, że żylakami kończyn dolnych jest dotkniętych 20-50% dorosłej populacji.

Przyczyny powstawania żylaków kończyn dolnych nie zostały do końca wyjaśnione. Przyjmuje się, że etiopatogeneza żylaków jest wieloczynnikowa a najważniejszą rolę w ich powstawaniu i powiększaniu się odgrywa niewydolność zastawek żylnych oraz wrodzone lub nabyte osłabienie ściany żył, wywołane zmniejszeniem ilości elementów podporowych. Żylaki powstają w wyniku zaburzenia równowagi między ciśnieniem krwi jakie panuje w żyłach powierzchownych a wytrzymałością ich ściany.

Powstawaniu i powiększaniu się żylaków sprzyja:

długotrwałe przebywanie w pozycji stojącej lub siedzącej,

przebyta zakrzepica żył powierzchownych i/lub głębokich,

liczne ciąże,

podeszły wiek,

zaparcia,

uporczywy kaszel,

otyłość.

Niewielkie żylaki w początkowym okresie choroby nie wywołują żadnych dolegliwości a chorzy zgłaszają się do chirurga z powodów estetycznych.

W miarę postępu choroby pojawiają się:

uczucie ciężkości i zmęczenia nóg,

obrzęki stóp i goleni,

bóle kończyn,

przebarwienia skóry

owrzodzenia w okolicy getrowej.

Następstwem nie leczonych żylaków kończyn dolnych jest zwykle przewlekła niewydolność żylna mogąca doprowadzić do powstania znacznych obrzęków, zmian troficznych i owrzodzeń żylnych. Stwierdzone u Pana/Pani żylaki kończyn dolnych oraz niewydolność zastawek żyły odpiszczelowej i/lub odstrzałkowej są wskazaniem do operacji. Operacyjne usunięcie żylaków należy do najskuteczniejszych metod leczenia tej choroby.

Opis przebiegu proponowanej procedury medycznej lub operacji

Operacja żylaków kończyn dolnych ma na celu usunięcie poszerzonych patologicznie oraz niewydolnych żył powierzchownych. Rozległość operacji jest zależna od zaawansowania zmian w układzie żył powierzchownych. Rozległość zmian w żyłach powierzchownych określa się na podstawie badania ultrasonograficznego. Wynik tego badania decyduje o wyborze metody leczenia żylaków.

zabieg evlt

Operację laserową żylaków kończyn dolnych wykonujemy w znieczuleniu miejscowym. Operacja będzie składała się z dwóch etapów.

W pierwszym po wykonaniu nakłucia lub w wyjątkowych przypadkach niewielkiego nacięcia na udzie i/lub goleni do niewydolnej żyły odpiszczelowej zostanie wprowadzona sonda, przy pomocy której zostanie dokonane wewnątrzżylne jej zamknięcie. Położenie sondy będzie kontrolowane za pomocą badania ultrasonograficznego.

Po prawidłowym umiejscowieniu sondy z kilku nakłuć podajemy wokół żyły płyn znieczulający, który jednocześnie odsuwa od żyły otaczające tkanki i odbiera nadmiar wytwarzanego ciepła. Następnie sonda zostanie połączona z urządzeniem, które umożliwi jej rozgrzanie energią światła lasera.

Dalej będzie ona wolno wycofywana do miejsca jej wprowadzenia a wytworzona energia cieplna spowoduje zamknięcie żyły odpiszczelowej. Operację kończy założenie opatrunku uciskowego, najczęściej w postaci specjalnej pończochy uciskowej. Jeśli operację przeprowadzono w znieczuleniu miejscowym, zwykle chory może opuścić klinikę tego samego dnia.

Po wyjściu z kliniki zalecamy:

stosowanie pończochy przeciwżylakowej o II stopniu ucisku przez 4 tygodnie, kontrolę po 7 dniach celem badania USG i zdjęcia ewentualnych szwów skórnych kontrolę po miesiącu celem badania USG Doppler i oceny skuteczności zabiegu.

Opis innych dostępnym metod leczenia
Operaccja klasyczna

Od opisanej powyżej różni się tym, że główne pnie żył powierzchownych - żyłę odpiszczelową i/lub odstrzałkową - usuwa się klasycznie, przy użyciu narzędzi chirurgicznych. Pozostałe etapy operacji przebiegają podobnie. Leczenie obliteracyjne (skleroterapia). Metoda polega na wstrzykiwaniu do żylaków leków, których zadaniem jest trwałe ich zamknięcie (obliteracja). Wskazaniem do leczenia obliteracyjnego są teleangiektazje (pajączki), żyłki siatkowate i pojedyncze, niewielkie żylaki oraz żylaki nawrotowe po operacji.

Leczenie obliteracyjne pianą (skleroterapia pianą).

Metoda polega na wstrzykiwaniu do żylaków leków w postaci piany (lek wymieszany z powietrzem), których celem jest trwałe ich zamknięcie. Tę metodę leczenia obliteracyjnego można stosować do zamykania żylaków i głównych pni żył powierzchownych (żyły odpiszczelowej i odstrzałkowej). Obliterację głównych pni żył powierzchownych należy wykonywać pod kontrolą badania ultrasonograficznego.

Terapia uciskowa (kompresjoterapia).

Jest to zachowawcza, fizykalna metoda leczenia żylaków kończyn dolnych. Polega na stosowaniu podkolanówek, pończoch, rajstop lub opasek zapewniających stopniowany ucisk kończyny dolnej. Wyroby uciskowe muszą być dobrane indywidualnie do każdej kończyny i stosowane stale w ciągu dnia. Celem tej metody leczenia jest spowolnienie powiększania się żylaków kończyn dolnych i opóźnienie powstania zaawansowanej postaci przewlekłej niewydolności żylnej a nie zlikwidowanie żylaków. Wskazaniem do stosowania tej metody leczenia są żylaki kończyn dolnych w każdym stopniu zaawansowania.

Opis powikłań standardowych związanych z proponowaną procedurą medyczną lub operacją

Operacja żylaków kończyn dolnych może wiązać się z wystąpieniem wymienionych poniżej powikłań śródoperacyjnych i pooperacyjnych (wczesnych i późnych):

 • zakrzepicą żył głębokich. Objawy zakrzepicy żył głębokich to obrzęk i ból kończyny. Zakrzepica żył głębokich może być powikłana zatorowością płucną. Objawami zatorowości płucnej mogą być nagła duszność, ból w klatce piersiowej, krwioplucie, spadek ciśnienia tętniczego krwi, przyśpieszenie czynności serca, utrata przytomności, zatrzymanie akcji serca. Odsetek tych powikłań nie przekracza 1%.
 • zakrzepica (zakrzepowe zapalenie) żył powierzchownych.
 • uszkodzenia sąsiednich narządów (np. tętnicy udowej, żyły udowej, węzłów chłonnych). Ryzyko wzrasta przy znacznej otyłości, przy zaburzonych stosunkach anatomicznych, u chorych, którzy poprzednio przebyli zabiegi operacyjne w okolicy pachwinowej, u chorych po przebytych rozległych stanach zapalnych, urazach, napromienianiu tej okolicy.
 • uszkodzeniem nerwów czuciowych w obrębie łydki. Jest powikłanie niegroźne, ale może być uciążliwe. Może prowadzić do przeczulicy lub niedoczulicy skóry w obrębie dalszej części goleni.
 • oparzenia skóry na przebiegu żyły odpiszczelowej spowodowane wysoką temperaturą sondy
 • powstaniem odczynu zapalnego skóry i tkanki podskórnej wzdłuż zobliterowanej żyły odpiszczelowej zaburzeń oddychania aż do niewydolności oddechowej wywołanej np. zatorowością płucną
 • zakażenia rany pooperacyjnej. Może to prowadzić do przedłużonego gojenia, a czasem do powstawania ropni lub przetok w ranie pooperacyjnej. Może także być przyczyną krwotoków septycznych (tylko w przypadku nacięcia)
 • wyciek chłonki z rany pooperacyjnej. Może trwać długo, jest bardzo trudny do leczenia. Przedłuża gojenie się rany i opóźnia powrót do normalnej aktywności. Może sprzyjać zakażeniu rany pooperacyjnej. (tylko w przypadku nacięcia)
 • zakażenia wirusem zapalenia wątroby (tzw. żółtaczki zakaźnej) (nie - jeżeli narzędzia będą jednorazowe)
 • uszkodzeniem skóry przez środki dezynfekujące;
 • powstaniem dużych, szpecących i przeszkadzających blizn, które mogą powstawać w przypadku skłonności osobniczych lub powikłań w procesie gojenia (w przypadku nacięcia);

Większość w/w powikłań może wymagać kolejnych operacji, zmiany sposobu leczenia, przedłużenia jego okresu i może być także przyczyną śmierci.

Opis zwiększonego ryzyka powikłań w związku ze stanem zdrowia pacjenta
Opis prognozy pooperacyjnej i powikłań odległych

Operacja żylaków kończyn dolnych zapobiega rozwojowi przewlekłej niewydolności żylnej, w tym najgroźniejszemu powikłaniu, jakim jest owrzodzenie żylne goleni. Operacja nie jest leczeniem przyczynowym, dlatego po operacji mogą znowu pojawić się żylaki kończyn dolnych wywołane przez niewydolność innych żył, obecnie prawidłowych np. odstrzałkowej czy żył przeszywających. Do późnych powikłań należą także szpecące blizny pooperacyjne. Rozwijają się zwykle u osób, które mają skłonność do zaburzonego gojenia ran w wytwarzaniem bliznowca.

Opis możliwych następstw rezygnacji z proponowanego leczenia

Rezygnacja z operacyjnego leczenia żylaków kończyn dolnych może doprowadzić do stopniowego rozwoju przewlekłej niewydolności żylnej. Objawami przewlekłej niewydolności żylnej są: obrzęki, ból kończyny, zamiany troficzne w dalszej części goleni, owrzodzenie żylne. Obecność żylaków sprzyja także powstawaniu zakrzepicy żył powierzchownych.

Zapraszamy na wizytę

Kliknij tutaj, sprawdź terminy i umów wizytę. Dostaniesz potwierdzenie e-mail.

Umów się